8E/F, Tower B, Zi Jing Hao Ting Building,No.314 East 3rd Ring Road, Chao Yong Districk, Beijing
Tel: (86-10)6551 3668
Fax: (86-10) 6551 3625